ProBioSklep

AdeSil - 1kg

Cena detaliczna:
62,50
cena netto: 57,87

Wyroby partnerskie są to wyroby przygotowane na zlecenie ProBiotics Polska przez zewnętrznych wytwórców oraz inne wyroby naturalne rozszerzające ofertę.


WYRÓB PARTNERSKI (do Probiotechnologii)

Stymulator wzrostu (mączka) zawierający organiczną, długodziałającą formę krzemu (92% Si02, 43% Si), bogaty ujemnie naładowane mikropory okrzemek (zatrzymuje metale ciężkie). AdeSil ogranicza straty azotu, podnosi odporność na stres środowiskowy i szkodniki, stymuluje rozwój korzeni, wzmacnia ściany komórkowe - roślina jest silniejsza i wytwarza większą biomasę. Stosowanie doglebowe i dolistne (można w zabiegu łączyć z ProBio Emami) w uprawach sadowniczych i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb.  Zalecany wiosną przed kwitnieniem, po kwitnieniu w zawiązywaniu i rozwoju zawiązków.

AdeSil ma zdolność absorbowania płynów, nawet do 130% i gazów do 150% co daje efekt zatrzymywania NH3+ w glebie.
Wysycenie krzemem czapeczki stożka wzrostu korzenia sprawia, że korzenie łatwiej przerastają zwięzłą glebę, . Zaopatrzenie roślin w krzem powoduje znaczny rozwój sytemu korzeniowego, co bezpośrednio przekłada się na większe pobranie składników pokarmowych oraz wody.  efekcie roślina jest silniejsza i wytwarza większą biomasę, zwiększa się wysokość i jakość plonu.
Krzem powoduje również wzmocnienie ścian komórkowych roślin utrudniając szkodnikom ich uszkodzenie, a działanie mechaniczne okrzemek znacznie ogranicza występowanie mszycy oraz szkodników o gryzącym aparacie gębowym.
 
Działanie: 
  • zwielokrotnia rozwój korzeni
  • zwiększa pobieranie składników pokarmowych (fosforu, potasu) – nawet o 30%
  • zmniejsza parowanie wody o ok. 20%
  • zwiększa tolerancję na zasolenie
  • zwiększa odporność roślin na przymrozki
  • zwiększa intensywność fotosyntezy
  • sprzyja rozwojowi bakterii Azotobacter, zmniejsza straty azotu
  • blokuje toksyczne działanie glinu i metali ciężkich
  • zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne, także spowodowane przez szkodniki i choroby
 
Zastosowanie: 
Doglebowo i dolistnie w formie oprysku lub posypowo wokół rośliny, można aplikować w oprysku z ProBio Emami. Stosowanie i dawkowanie w ProBiotechnologii w porozumieniu z Doradcą. 

Sposób użycia: 
Można go stosować doglebowo i nalistnie, preparat sypki, którego używa się w postaci wodnej zawiesiny poprzez oprysk powierzchni gleby lub nadziemnych części rośliny. Może być on użyty w postaci pylistej poprzez rozsypanie na powierzchnię gleby wokół drzew/krzewów/warzyw. Opryskiwacz - nie należy oprysków przeprowadzać w warunkach intensywnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury powietrza (> 25︒C) oraz oczywiście silnego wiatru (> 5 m/s).
Przygotowując ciecz roboczą należy wlać do zbiornika opryskiwacza 50-70% ilości wody przewidzianej do zastosowania (500-700 l/ha). Przy włączonym mieszadle wsypać preparat do zbiornika opryskiwacza. Przez cały czas utrzymywać pracę mieszadła w celu przeciwdziałania osadzaniu się zawiesiny preparatu. Uzupełnić zbiornik wadą. Stosować rozpylacze grubokropliste. Uzyskaną zawiesinę zużyć w ciągu kilku godzin od sporządzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.